Copyright © 2021-2024 DramaPicks All Rights Reserved

(*) อาจยังไม่พร้อมที่จะมีเธอ
Aht yung mai praum tee ja mee tur
I might still not be ready to have you


ไม่ถึงวันที่จะรักกัน
Mai teung wun tee ja ruk gun
The day we’ll love each other hasn’t arrived


รู้ไว้ว่าในสักวัน ฉันจะทำให้ดีกว่านี้
Roo wai wah nai suk wun chun ja tum hai dee gwah nee
Know that some day, I’ll make things better


อีกไม่นานฉันจะกลับมา
Eek mai nahn chun ja glup mah
Soon I’ll come back


อยู่เคียงข้างเธอทุกนาที
Yoo kiang kahng tur took nahtee
And be beside you at all times


เพราะใจฉันดวงนี้มันยังคงเป็น หัวใจของเธอ
Pror jai chun duang nee mun yung kong bpen hua jai kaung tur
Because my heart still belongs to you

ลองมองให้ลึกลงไปได้ไหม
Laung maung hai leuk long bapi dai mai
Please try looking deep down


ลึกเข้าไปในใจ
Leuk kao bpai nai jai
Deep inside my heart


ว่าฉันยังเป็นผู้ชายที่เธอคุ้นเคย
Wah chun yung bpen poo chai tee tur koon koey
You’ll see that I’m still the man you’re familiar with


แต่บางทีชีวิตก็มีเหตุผล
Dtae bahng tee cheewit gor mee het pon
But sometimes life has its reasons


มีเรื่องอะไรมากมาย
Mee rueang arai mahk mai
There’s so many things


กระทบให้มันเปลี่ยนแปลง
Gratop hai mun bplian bplaeng
That collide and make things change


เปลี่ยนไปจากที่เคย
Bplian bpai jahk tee koey
Change from how they used to be

(**) ขอแค่เพียงให้เธอเข้าใจว่าเรายังมีกัน
Kor kae piang hai tur kao jai wah rao yung mee gun
I just want you to understand that we still have each other


แม้จะมีอะไรบางอย่างมากั้นขวาง
Mae ja mee arai bahng yahng mah gun kwahng
Even if there’s something blocking us


แต่ฉันจะยัง เก็บใจเอาไว้ให้เธอ
Dtae chun ja yung gep jai ao wai hai tur
But I’ll still keep my heart for you

(*,**,*,*)

หัวใจของเธอ
Hua jai kaung tur
Your heart


คงเป็นหัวใจของเธอ
Kong bpen hua jai kaung tur
It’s your heart

 

(*) อาจยังไม่พร้อมที่จะมีเธอ
Aht yung mai praum tee ja mee tur
I might still not be ready to have you


ไม่ถึงวันที่จะรักกัน
Mai teung wun tee ja ruk gun
The day we’ll love each other hasn’t arrived


รู้ไว้ว่าในสักวัน ฉันจะทำให้ดีกว่านี้
Roo wai wah nai suk wun chun ja tum hai dee gwah nee
Know that some day, I’ll make things better


อีกไม่นานฉันจะกลับมา
Eek mai nahn chun ja glup mah
Soon I’ll come back


อยู่เคียงข้างเธอทุกนาที
Yoo kiang kahng tur took nahtee
And be beside you at all times


เพราะใจฉันดวงนี้มันยังคงเป็น หัวใจของเธอ
Pror jai chun duang nee mun yung kong bpen hua jai kaung tur
Because my heart still belongs to you

ลองมองให้ลึกลงไปได้ไหม
Laung maung hai leuk long bapi dai mai
Please try looking deep down


ลึกเข้าไปในใจ
Leuk kao bpai nai jai
Deep inside my heart


ว่าฉันยังเป็นผู้ชายที่เธอคุ้นเคย
Wah chun yung bpen poo chai tee tur koon koey
You’ll see that I’m still the man you’re familiar with


แต่บางทีชีวิตก็มีเหตุผล
Dtae bahng tee cheewit gor mee het pon
But sometimes life has its reasons


มีเรื่องอะไรมากมาย
Mee rueang arai mahk mai
There’s so many things


กระทบให้มันเปลี่ยนแปลง
Gratop hai mun bplian bplaeng
That collide and make things change


เปลี่ยนไปจากที่เคย
Bplian bpai jahk tee koey
Change from how they used to be

(**) ขอแค่เพียงให้เธอเข้าใจว่าเรายังมีกัน
Kor kae piang hai tur kao jai wah rao yung mee gun
I just want you to understand that we still have each other


แม้จะมีอะไรบางอย่างมากั้นขวาง
Mae ja mee arai bahng yahng mah gun kwahng
Even if there’s something blocking us


แต่ฉันจะยัง เก็บใจเอาไว้ให้เธอ
Dtae chun ja yung gep jai ao wai hai tur
But I’ll still keep my heart for you

(*,**,*,*)

หัวใจของเธอ
Hua jai kaung tur
Your heart


คงเป็นหัวใจของเธอ
Kong bpen hua jai kaung tur
It’s your heart


Lyrics credits to http://deungdutjai.com/2019/06/06/huajaikaungturtor/

"One of the best Thai dramas I have ever watched! Loved every bit of it! This is the definition of drama, and this thai series had me on the edge for every episode. Like all thai dramas the first few episodes are very slow into the buildup of the main concept for the series, but despite that you'll still be eager to know what comes next. My advice, watch it I guarantee you'll not be disappointed." - D'Andre Scott

Lyrics

After his mother died, Tor was forced to live with his father’s family where he was constantly abused by his stepmother and stepbrother. He was scarred and the scar on the chest reminded him of his traumatic past when he was being cruelly abused. He turned to the girl-next-door, Mingta, who also suffered under the hands of her so called mother and sister. One night while being chased by his stepmother, Tor jumped into a river and was presumed dead. However, he survived and was taken under the care of another prostitute who knew his mother. Thereafter, Tor took on a new life under the alias, Sila.

Years later, he returns as a notorious, rich pimp with plans to avenge his mother and to get revenge for the torture and pain brought to him by his stepmother and stepbrother.He is constantly reminded about the abusive past by the scars on his chest. Sila's main goal is to take revenge on the people who tortured and abused him as a child. However, he never expects to see the only friend he ever had as a child, Mingta.

As soon as they see each other, Mingta realizes that Sila looks familiar to her. She notices a ring he wears around his neck, and immediately comes to the conclusion that he is Tor, her childhood best friend that supposedly died. Sila denies it because of his revenge plan.

"Hua jai sila is literally one of the best dramas I have watched . The story and acting is so good that I have watched this drama 5 times." - Divyanshi Chugh

Image credits to https://engsubdrama.com/hua-jai-sila/

Video credits to https://www.youtube.com/watch?v=56v8MXo99Tc

Comments

Highlighted Soundtrack

"This is the most interesting drama that I ever seen. Every episode is amazing. I love it."

*The opinions expressed above are curated from other sites*

Sypnosis

Hua Jai Sila is also known as Man of Vengeance or Heart of Stone. This drama is actually adapted from the novel “Asoon Rerng Fai” by Nawika. It stars Thanapob Leeluttanakajorn as Sila Wisetworawet, Nopjira Lerkkajornnamkul as Mingta Kanasrikul, Siraphan Wattanajinda as Pinsuda and Siriam Pakdeedumrongrit as Sida Rittinatkoson. Tor Thanapob Leeluttanakajorn won the Best Actor for the television series at the Komchadluek Awards 2020. The drama comes with a very strong message of Karma.

Hua Jai Sila (2019)